Disclaimer, privacy & copyright

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Canoodle Jewels. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canoodle Jewels. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Canoodle Jewels, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Canoodle Jewels wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Canoodle Jewels behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Canoodle Jewels niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Canoodle Jewels sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Canoodle Jewels op internet.

Privacy & Cookiebeleid

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken we persoonlijke gegevens. We kunnen je gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een sieraad bestelt of wanneer je contact met ons opneemt. We respecteren je privacy, daarom geven we in dit privacy en cookiebeleid uitleg over welke data we gebruiken, hoe we die opslaan, beschermen en verwerken.

Dit privacy en cookiebeleid is voor het laatst op 29 januari 2019 gewijzigd.

Bedrijfsomschrijving

Canoodle Jewels verkoopt handgemaakte sieraden via de website www.canoodlejewels.nl.

Contactinformatie

Canoodle Jewels

Lanckhorstlaan 10

2101 BD Heemstede

06 410 19 072

info@canoodlejewels.nl

www.canoodlejewels.nl

KvK-nummer: 53782801

Waarvoor worden je gegevens verzameld?

Als je een bestelling plaatst op onze website zullen we tenminste de onderstaande persoonsgegevens vragen om jouw bestelling te kunnen verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • bankgegevens;

Daarnaast verzamelen en verwerken we jouw gegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

  • om te corresponderen via telefoon of e-mail over je bestelling;
  • om je de mogelijkheid te geven een account aan te maken;
  • om je gedrag te analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze producten af te stemmen op je  voorkeuren.

Als je een account aanmaakt bij Canoodle Jewels, slaan we de volgende gegevens op; wachtwoord, e-mailadres, afleveradres, factuuradres. Op deze manier hoeft je ons je gegevens niet opnieuw te verstrekken bij een volgende order. We bewaren ook, voor je gemak, de gegevens van eerdere bestellingen.

Het verstrekking van jouw gegevens aan derden 

We respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens. We zullen je persoonlijke gegevens daarom nooit aan derden verkopen. We maken je persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling, of wanneer we worden verplicht om de informatie beschikbaar te stellen aan een bevoegde rechtbank of autoriteit.

Hoe lang bewaren we je gegevens? 

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Canoodle Jewels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking dan kun je een mail sturen naar: info@canoodlejewels.nl.

Canoodle Jewels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Canoodle Jewels gebruikt cookies om jou te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het winkelen bij Canoodle Jewels geen cookies ontvangt.

Internetsites van derden

Dit privacy en cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden die in verband worden gebracht met de website van Canoodle Jewels via bijvoorbeeld links. Dergelijke websites zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en privacy verklaringen zoals vastgesteld op deze websites.

Wijzigingen in de privacy en cookie verklaring

Wij kunnen dit privacy en cookiebeleid wijzigen. Om deze reden adviseren we om het privacy en cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat je bewust bent van eventuele wijzigingen.

Copyright © 2019 Canoodle Jewels

Al het materiaal op de websites Canoodlejewels.nl, Canoodle-jewels.nl, Canoodlejewels.com, Canoodle-jewels.com zijn auteursrechtelijk beschermd. De Nederlandse wet verbiedt om, zonder voorafgaande toestemming van Canoodle Jewels, materiaal dat zich op de websites van Canoodle Jewels bevindt te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Alle woord- en beeldmerken op deze websites zijn eigendom van Canoodle Jewels, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canoodle Jewels is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Tijdelijk gesloten

Het is tijdelijk niet mogelijk om sieraden bij Canoodle Jewels te bestellen.

Na de zomer verwachten wij de webshop weer te openen.

Voor dringende vragen kan je een e-mail sturen naar: info@canoodlejewels.nl